+ 36 1 9 200 310 ugyfelszolgalat@fevix.hu

Várakozási Engedély Ügyintézés – Általános Információ

Tájékoztató a 2023. évre érvényes várakozási hozzájárulások igénylési és kiadási feltételeiről

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lakossági várakozási hozzájárulást abban az esetben lehet kiadni, ha a jogszabályokban előírt feltételek meglétét a kérelmező megfelelően igazolta, azok hiányában kérelme elutasításra kerülhet!

(1) Lakossági várakozási hozzájárulás – kérelemre – annak a ferencvárosi lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a IX. kerület területén van, az általa megjelölt egy darab

a) személygépkocsira, vagy

b) három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy

c) három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy

d) 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira,

ha annak ferencvárosi lakos az üzemben tartója, vagy – ennek hiányában – ha azt a munkáltatótól kizárólagos használatba kapta és az a munkáltató üzemben tartásában, lízingelésében vagy tartós bérletében van.

Munkáltatótól kizárólagos használatba kapott gépjárműre a lakossági várakozási hozzájárulás e-mailen, vagy     személyesen ügyfélszolgálati irodánkban igényelhető.

(2) A lakossági várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a költségtérítés megfizetése,

b) a várakozási díj megfizetése,

c) a kérelem beadásának időpontjában – valamennyi fővárosi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozás.

(3) Lakásonként legfeljebb 2, (kettő) de lakosonként csak egy gépkocsira adható ki a lakossági várakozási hozzájárulás.

(4) A lakossági várakozási hozzájárulás éves várakozási díja:

a) A IX. kerület várakozási övezetének területén állandó lakóhellyel rendelkező lakosoknak az adott díjzónában fizetendő egyórai várakozási díj kétszázötvenszerese,

b) a várakozási övezeten kívül állandó lakóhellyel rendelkező lakosoknak a várakozási övezet 5. díjtételű területen fizetendő egy órai várakozási díj kétszázötvenszerese.

(5) A lakossági várakozási hozzájárulás éves várakozási díjának megfizetése alól a következő kedvezmények járnak:

a) lakásonként az első gépjárműre kiadott várakozási hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke 100%,

b) lakásonként a második gépjárműre kiadott várakozási hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke:

 

A ZÓNA B ZÓNA C. ZÓNA D. ZÓNA
Alapdíj 150 000 Ft/év 112 500 Ft/év 75 000 Ft/év 50 000 Ft/év

Környezetvédelmi osztálykód alapján adható kedvezmény szerinti díj:

Euro III (kedvezmény 30%) 105 000 Ft/év 78 750 Ft/év 52 500 Ft/év 35 000 Ft/év
Euro IV (kedvezmény 50%) 75 000 Ft/év 56 250 Ft/év 37 500 Ft/év 25 000 Ft/év
Euro V, VI (kedvezmény 70%) 45 000 Ft/év  33 750 Ft/év 22 500 Ft/év 15 000 Ft/év
Teljes gáz/elektromos üzemű gépjármű (kedvezmény 100%) 0 Ft/év 0 Ft/év 0 Ft/év 0      Ft/év

 

A ZÓNA:

A Fővám tér – Vámház körút – Kálvin tér – Üllői út– Thaly Kálmán utca –Dandár utca – Gizella sétány – Közraktár utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.

B ZÓNA:

Üllői út – Haller utca – Soroksári út – Déli határoló út – Gizella sétány – Dandár utca – Thaly Kálmán utca által határolt terület, beleértve – a Dandár utca – Thaly Kálmán kivételével – a határoló utakat és tereket.

C ZÓNA:

Az Üllői út – Nagyvárad tér – Vágóhíd utca – Soroksári út – Haller utca által határolt terület, beleértve – a Haller utca és a Soroksári út kivételével – a határoló utakat és tereket is, az Albert Flórián út, a Fehér Holló utca és a Lenkei János utca Vágóhíd utca és a kórház közötti szakasza.

D ZÓNA:

Az Ecseri út – Epreserdő utca – Ifjúmunkás utca – Dési Huber utca – Távíró utca – Üllői út szervizútja által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, valamint a Ferde utcát, a Távíró utcának az Egyetértés utca és Dési Huber utca közötti szakaszát és az Üllői út szervizútjának a Távíró utca és Ferde utca közötti szakaszát is.

Kivéve az Üllői út Pöttyös utca és Csárdás köz közötti szakasza, az Üllői úttal párhuzamosan kialakított szervízút (P+R parkoló), valamint a Ferde utca szervízútjának a szálloda előtti szakasza, ahol a parkolás ingyenes!

  A tájékoztatás nem teljeskörű, bővebb információ a Budapest Főváros 30/2010 sz. rendelet és az 1. számú melléklet

(6) Ha lakásonként több gépjárműre igénylik a várakozási hozzájárulást, a kérelmeket a beérkezés sorrendje szerint bíráljuk el. A kérelmek ugyanazon a napon történő beérkezése esetén a kérelmezőknek írásban kell nyilatkozniuk arról, hogy melyik gépjárműre kérik elsőként, melyikre másodikként a várakozási hozzájárulást. Egybehangzó írásbeli nyilatkozat hiányában a várakozási hozzájárulás nem adható ki!

(7) A lakásonkénti második gépjárműre vonatkozó várakozási hozzájárulás elektronikusan és személyesen is igényelhető!

Gépjármű- vagy rendszámcsere esetén új engedélyt kell kérelmezni.

(8) A hozzájárulások kiadásának, költségtérítési díja: 2 000 Ft/, cseréjének díja 2000 Ft/alkalom.

(9) Az üzemképtelen, a forgalomból bármely okból kivont, valamint az érvényes műszaki engedéllyel nem rendelkező gépjárműre várakozási hozzájárulás nem adható!

(10) A várakozási hozzájárulások a kiadás napját követő év január 31. napjáig érvényesek.

(11) A kérelmező köteles a kérelem előterjesztésével egyidejűleg a várakozási hozzájáruláshoz való jogosultságot igazoló eredeti dokumentumokat bemutatni, vagy azok másolatát csatolni, amennyiben meghatalmazott jár el, amely tájékoztatás az igénylő lapon is feltüntetésre került, így különösen:

a) személyazonosságot igazoló iratot (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély)

b) állandó lakóhely igazolására: érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), az EU állampolgárainak regisztrációs kártya, és lakcímkártya, a harmadik országbelieknek a Bevándorlási Hivatal által ellenjegyzett érvényes szálláshely bejelentő lap, tartózkodási engedély;

c) az üzemben tartás igazolására: érvényes forgalmi engedély (a bejegyzett üzembentartó adatainak meg kell egyezniük az igénylő adataival), munkáltatótól kapott gépjármű esetén cégszerűen kiállított 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás a kizárólagos használatról, (nyomtatvány letölthető: ferencvarosiparkolas.hu), hatályos cégkivonat, aláírási címpéldány, illetve amennyiben a gépjárművet a munkáltató lízingeli vagy tartósan bérli, a fentieken túlmenően, munkáltató igazolása a bérleti vagy lízingszerződés fennállásáról, hatályos cégkivonat, aláírási címpéldány a lízingcégtől.

d) ha a forgalmi engedély nem tartalmazza a gépjármű környezetvédelmi besorolását: környezetvédelmi felülvizsgálatát igazoló lapja

e) költségtérítés megfizetése 2.000,- Ft.

 személyes ügyintézés esetén, ügyfélszolgálatunk pénztárában, készpénzben vagy bankkártyával rendezhető.

Bankszámlaszámunk:

10401196-00028992-00000004

 

SWIFT kód (BIC): OKHBHUHB,

IBAN: HU 76 10401196-00028992-00000004

Banki átutalás esetén a közlemény rovatban tüntesse fel:

  • a befizető nevét,
  • a gépjármű rendszámát, és
  • a „várakozási hozzájárulás költségtérítés” megjegyzést

 

Elektronikus igénylés

Honlapunkon, az http://ugyintezes.ferencvarosiparkolas.hu/ linken, a ’Várakozási hozzájárulás igénylése’ menüpontban, rövid regisztrációt követően, a nap 24 órájában elektronikusan igényelhetik a lakossági várakozási hozzájárulást a Ferencváros területén állandó lakóhellyel rendelkező gépjármű-üzembentartók/tulajdonos-üzembentartók. A szükséges adatok megadását követően, a jogosultságot igazoló dokumentumok feltöltésével. Az igénylés során minden lényeges információról, a költségtérítés megfizetésének módjáról az Ön által megadott e-mail címen tájékoztatjuk, továbbá elfogadott kérelem esetén, várakozási hozzájárulását szintén elektronikus úton juttatjuk el.

Amennyiben online igényelt várakozási hozzájárulási kérelme személyes adatok, lakcím-, vagy gépjármű adatai alapján elutasításra kerül, a költségtérítést visszafizetni nem áll módunkban.

Ügyfélszolgálati irodánkban történő igénylés

 

A várakozási hozzájárulások – kitöltött kérelem nyomtatvánnyal és a szükséges dokumentumok bemutatása -, valamint a költségtérítés pénztárunkban bankkártyával-, illetve készpénzben történő megfizetése mellett – nyitvatartási időben igényelhetők. A nyomtatványok letölthetőek honlapunkról a www.ferencvarosiparkolas.hu címen a ’Várakozási engedélyek’ menüpont alatt, vagy beszerezhetőek ügyfélszolgálati irodánkban nyitvatartási időben.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az utolsó várakozási hozzájárulás ügyintézése zárás előtt 15 perccel történik!

Ügyfélszolgálati irodánkba a hosszú várakozási idő elkerülése érdekében, foglaljanak időpontot, melyet

Ha további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a (+36-1) 9 200 310-es telefonszámon, ahol munkatársaink az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási idejében, készséggel állnak az Önök rendelkezésére!

Budapest, 2022. szeptember 5.

 

A várakozási hozzájárulások legkorábban 2023. január 1-től azt követően a kiadás napjától érvényesek, visszamenőleges hatályuk nincs, ezért a pótdíjazások elkerülése érdekében javasoljuk, igénylésüket mielőbb juttassák el ügyfélszolgálati irodánkba.