+ 36 1 9 200 310 ugyfelszolgalat@fevix.hu

Mozgássérültek parkolása

Mozgássérültek parkolása

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010. (VI.4.) számú önkormányzati rendelete 2014.03.15-től az alábbiak szerint módosul:

Utólagos parkolójegy / mozgáskorlátozott igazolvány bemutatásának feltételei:
– A parkolójeggyel az ellenőrzés időpontjában rendelkezett, vagy az érvényességének kezdő időpontja és az ellenőrzés időpontja között nem telt el 5 percnél hosszabb idő.
– A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványát kihelyezte ugyan, de nem a rendeleti előírásoknak megfelelően.
– A parkolójegy/mozgáskorlátozott igazolvány az ellenőrzés napjától számított 5 munkanapon belül az ügyfélszolgálaton bemutatásra (beküldésre) került.
– A parkolójegy/mozgáskorlátozott igazolvány utólagos elfogadására naptári hónaponként legfeljebb egyszer kerülhet sor.
– A gépjárműnek 30 napnál régebbi rendezetlen parkolási eseménye nincs.

Kérjük Önöket, hogy ügyintézés során ügyeljenek a határidők pontos betartására.

Figyelem! A mozgássérültek számára biztosított várakozási kedvezmény kizárólag abban az esetben érvényesíthető, ha a parkolás idején a mozgássérült igazolványt a gépjármű vezetője a műszerfalon a szélvédő alatt szabályosan, minden szükséges adat olvasására alkalmas módon helyezi el.

Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete, 15.§ (2) a) „A védett övezetekbe hozzájárulás nélkül behajthat és ott időtartam korlátozás nélkül várakozhat a) a KRESZ 14. § (13) bekezdésében meghatározott, a mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító személy) járműve, amennyiben úti célja a védett övezet területén van vagy csak a védett övezeten keresztül közelíthető meg, ha a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött úgy helyezték el, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából teljes egészében látható.”

Mozgássérültek parkolási engedélyének ügyintézése

Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Okmánycsoportja
Cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
Telefonszámok: központi szám: +36 1 215 1077, +36 1 217 2400, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa: 564-es mellék

Ügyféltájékoztatás és fax: +36 1 217 1132
Fax: +36 1215 7315
E-mail: okmany@ferencvaros.hu

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 13:00 – 17:00
Kedd: 8:00 – 12:00
Szerda:
(Ebédidő:
8:00 – 15:30
11:45 – 12:30)
Csütörtök: 8:00 – 12:00
Péntek: 8:00 – 12:00

Mozgássérült parkolási engedély kiadásának feltételei

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának ügyintézése

Első alkalommal történő igénylés (218/2003.(XII.11.) Korm. sz. rendelet) esetén szükséges:

 • személyazonosító igazolvány vagy más, érvényes, személyazonosításra alkalmas okmány (útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)
 • lakcímigazolvány,
 • kitöltött, és a jogosult által aláírt kérelem nyomtatvány, (személyes megjelenés esetén nem kötelező)
 • saját kezű aláírás a kérelem nyomtatványon (írásképtelenség esetén az aláírás rovatban az okmányiroda „írásképtelen” bejegyzést tesz),
 • kiskorú, gondnokság alatt álló személy esetén a törvényes képviselő adatai, személyi okmányai, (ld. fent!)
 • szükség szerint postai értesítési cím
 • 1 db fénykép (vagy helyszínen történik arcképfelvétel)
 • a korm.rend. 1. sz. melléklet szerinti orvosi szakvélemény,

Érvényességi idő meghosszabbítása, csere:

 • az előző lejárt, vagy anyaghibás parkolási igazolvány,
 • személyazonosító igazolvány (lásd első igénylésnél!),
 • lakcímigazolvány,
 • kitöltött, és a jogosult által aláírt kérelem nyomtatvány, (ld. első igénylés)
 • saját kezű aláírás a kérelem nyomtatványon (ld. első igénylés),
 • kiskorú, gondnokság alatt álló személy esetén a törvényes képviselő adatai, személyi okmányai, (ld. fent!)
 • szükség szerint postai értesítési cím
 • 1 db fénykép (vagy helyszínen történik arcképfelvétel)
 • a korm.rend. 1. sz. melléklet szerinti orvosi szakvélemény,

Pótlás vesztés, lopás, megsemmisülés miatt: Az eljárás díjköteles, melyet postai csekken kell befizetni. Csekk az ügyintézőnél igényelhető.

 • az igazgatási díj befizetését igazoló csekk feladóvevénye,
 • személyazonosító igazolvány (lásd első igénylésnél!),
 • lakcímigazolvány,
 • kitöltött, és a jogosult által aláírt kérelem nyomtatvány,(ld. első igénylés)
 • saját kezű aláírás a kérelem nyomtatványon (ld. első igénylés),
 • kiskorú, gondnokság alatt álló személy esetén a törvényes képviselő adatai, személyi okmányai, (ld. fent!)
 • szükség szerint postai értesítési cím
 • 1 db fénykép (vagy helyszínen történik arcképfelvétel)
 • a korm.rend. 1. sz. melléklet szerinti orvosi szakvélemény.